Βασικά χαρακτηριστικά

Sound Absorption—The curved vanes provide superior sound absorption, improving a room’s acoustics while reducing the intensity of outside noise.

Patented Headrail—Hunter Douglas’ patented headrail design reduces light gaps and allows smooth, trouble-free operation.

Color Options—There are many color and material options available with Hunter Douglas’ Cadence Soft Vertical Blinds.

Hunter Douglas Cadence® Soft Vertical Blinds

Hunter Douglas Candence® Soft Vertical

Προδιαγραφές

Προσανατολισμός Κάθετος
Louver Size 3 1/2"
Πλάτη 10" to 190"
Ύψη 12" έως 192"
Σχήματα ειδικότητας Patio and sliding glass doors.
Υφάσματα 9 fabrics with 53 fabric/color combinations.
Αδιαφάνεια Light filtering.

Related Products

Hunter Douglas EverWood® Alternative Wood Blinds

Hunter Douglas EverWood® Alternative Wood Blinds

Τυφλοί

Hunter Douglas Duette® Honeycomb Shades

Hunter Douglas Duette® Honeycomb Shades

Κυψελοειδείς Κυψελοειδείς Αποχρώσεις